Regulamin obowiązujący od 25.12.2014 r.

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

 

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres sprzedającego. W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

§1. REGULAMIN

 1. Postanowiena ogólne

  Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem interentowym www.vintagehome.com.pl (zwany dalej sklepem) jest:

  1) Madajka Art z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
  ul Bartosza 50 a
  63-420 Ostrów Wlkp.
  NIP 622-229-23-51

  oraz

  2) Vintage Home Barbara Góra
  Bajana 22/8
  51-129 Wrocław
  NIP 894-121-55-82
 2. Sklep www.vintagehome.com.pl prowadzi sprzedaż towarów znajdujących się w ofercie sklepu za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Nabywcą towarów oferowanych w Sklepie może być każda osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 4. Klient zamawiając towary poprzez stronę internetową www.vintagehome.com.pl przystęuje do zawarcia umowy sprzedaży (wg KC) ze sklepem Vintage Home

§2. OFERTA

 1. Przedmiotem transakcji są produkty wymienione w ofercie Sklepu w chwili składania zamówienia lub prodkukty na indywidualne zamówienie.
 2. Każda cena podana przy towarze w chwili złożenia zamówienia jest wiążąca w ramach zawartej umowy.
 3. Ceny towarów oferowanych w Sklepie zamieszoczone są przy danym towarze.
 4. Ceny produtków znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w złotówkach i zawierają podatek vat.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenie towarów znajdujących się w ofercie wprowadzanianowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych nastronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 6. Zmiany ceny nie dotyczą zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian.

§3. REJESTACJA

 1. Każdy Klient jest uprawniony do składania zamówienia za pośrednicwem strony internetowej www.vintagehome.com.pl godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Składanie zamówień możliwe jest zarówno jednorazowo (bez rejestracji - poprzez e-mail ), jak również dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników.
 3. Rejestracja Kupującego polega na podaniu w formularzu rejestracyjnym, dostępnym na stronie internetowej Sklepu, danych nezbędnych do realizacji zamówienia.
 4. Rejestracja Kupującego polega na podaniu w formularzu rejestracyjnym, dostępnym na stronie internetowej Sklepu, danych nezbędnych do realizacji zamówienia.
 5. Po poprawnie przeprowadzonej rejestracji Klient otrzyma na podany wcześniej adres e-mail wiadomość z informacją potwierdzającą poprawne zarejestrowanie.
 6. Dostęp do konta jest możliwy po wprowadzeniu przypisanego wcześniej adresu e-mailowego oraz hasła.

§4. ZAMÓWIENIA

 1. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia lub kontakt mailowy : info@vintagehome.com.pl
 2. Zamówienie może zostać złożone przez stronę internetową www.vintagehome.com.pl na towar dostępny od ręki i będący w sklepie lub poprzez wiadomość e-mail na towar produkowany na zamówienie klienta -ta forma zakupów obowiązuje od poniedziałku do piątku, od godz. 9.00 do 17.00
 3. W trakcie składania zamówienia poprzez sklep internetowy Klient :
  - wybiera towar i ilość
  - podaje adres dostawy towaru
  - wybiera formę dostawy
  - wybiera formę płatności
  - podaje dane do faktury
  Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 4. Zamówienie zostanie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia wynikającego z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.

§5. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po opłaceniu. Kupujący jest zobowiązany uregulować należność za zakupiony towar nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia zgłoszenia zakupu na stronie www.vintagehome.com.pl
 2. Jedyna akceptowana forma płatności w przypadku towarów dostępnych od ręki to przedpłata na konto wskazane przez sklep www.vintagehome.com.pl
 3. Na czas realizacji zamówienia składa się czas przygotowania towaru do wysyłki oraz czas dostawy. Czas realizacji zamieszczony jest przy danym towarze. W przypadku zamównienia składającego się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez www.vintagehome.com.pl ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że stony postanowią inaczej.
 4. Status zamówienia można sprawdzić poprzez zalogowanie się do swojego konta lub wpisanie numeru zamówienia w rubrykę "Śledź moje zamówienie" (zakładka moje konto)
 5. Większość produktów oferowanych w sklepie www.vintagehome.com.pl wykonywanych jest na zamówienie.
  W przypadku mebli na zamówienie które nie są dostęne od ręki w sklepie internetowym www.vintagehome.com.pl sklep www.vintagehome.com.pl spisuje z klientem umowę w której zawarta jest ilość i rodzaj zamawianych produktów oraz termin, forma dostawy i kwota całości zamówienia. W przypadku mebli na zamówienie obowiązuje wpłata zadatku na poczet wyprodukowania mebli -kwota ta ustalana jest indywidualnie i zależy od wartości zamówienia. Umowa dostarczna jest do klienta drogą mailową .
 6. Zamówienia doręczane są :
  - na terenie Polski
  przewoźnicy :
  1) Kurier DPD Koszt przesyłki kurierskiej w zależności od wagi i ilości zamawianych rzeczy - do konsulatacji przed dokonaniem zapłaty
  2) Prywatny przewoźnik - towar dostarczamy w terminie zawartym w umowie
  3) Na życzenie klienta odbiór osobisty w stolarni lub inna forma transprotu
  4) W przypadku wysyłki dużych mebli sklep zawsze proponuje dostawę prywatnym przewoźnikiem ,ewentualnie jeżeli rozmiar mebla na to pozwala na palecie. Jeżeli klient wybiera opcję kurier robi to na własne ryzyko i musi być świadomy ,że procedura uszkodzonego mebla u kuriera trwa do 2 mc.
  5) Kurier DPD nie ma obowiązku dzownić przed doręczniem, dlatego proszę o podawanie adresu pod którym Państwo przebywacie więszkość dnia.
  6) Do każdego zamówienia Sklep wystawia paragon. W przypadku chęci otrzymania faktury należy skontaktować się z obsługą sklepu lub podać dane w adnotacjach przy zamówieniu.
  7) Zamówienie można anulować ( z wyjątkiem towarów wykonywanych na zamówienie) do momentu wysłania zamówionego towaru , anulowanie zamówienie składamy poprzez adres emailowy info@vintagehome.com.pl lub telefonicznie 601 063 570
  8) Zamówienie może zostać anulowane przez sklep www.vintagehome.com.pl , jeżeli w ciągu 7 dni od jego wpłynięcia nie została uregulowana wpłata na konto sklepu.
  9) W przypadku mebli na zamówienie, kupujacy ma obowiązek zapłaty i odbioru mebli do 7 dni po otrzymaniu informacji ,że towar jest gotowy do wysyłki. Każdy klient dostaje drogą mailową zdjęcia swoich mebli i ma obowiązek wpłaty do 7 dni kwoty z umowy na podane w umowie konto . Termin zapłaty nie może przekroczyć daty dostawy .Odbiór osobisty do 7 dni od otrzymania informacji że meble są gotowe .W przypadku uchylania się od zobowiązań sklep Vintage Home uznaje umowę za zerwaną i postępuje jak w przypadku rezygnacji z zamówienia.

§6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I WYMIANY TOWARU

 1. Zgodnie z Ustawa z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) Kupujący (art.7), w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, może odstąpić od umowy kupna bez podania powodów. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
 2. Warunkiem akceptacji zwrotu jest odesłanietowaru w stanie niezmienionym i kompletnym wraz z dowodem zakupu i formularzem zwtoru dostępnym do pobrania ze strony Sklepu.
 3. ) Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towarów będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Vintage Home lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, na adres :
 4. drobne przedmioty : ul.Bartosza 50 a,
  63-400 Ostrów Wlkp.
 5. meble i inne duże przedmioty na adres stolarni:
  Ul.Jankowska 19a
  Wysocko Małe
  63-421 Przygodzice
 6. Po otrzymaniu przesyłki sklep Vintage Home zwróci Klientowi równowartość zamówienia w terminie nie późniejszym niż 14 dni. Zwrot pieniędzy następuje w ten sam sposób w jaki nastąpiła płatność.
 7. Koszt odesłania towaru przez Konsumenta, ponosi Klient.
 8. W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia zamówienionej i nieuszkodzonej przesyłki przez Klienta, zamówiony towar zostaje przekazany do Sklepu, a Klient zostanie obciążaony kosztami przesyłek.
 9. W przypadku spisania umowy na wyprodukowanie mebla na zamówienie sklep nie ponosi odpowiedzialności za ostateczny wygląd wizualny przedmiotu oraz zgodność wymiarów i kolorów .
  Wymiar zawsze podaje klient, kolor wybiera z próbnika NCS i RAL - te ustalenia są zapisane w umowie i sklep www.vintagehome.com.pl uznaje je za ostateczne w momencie akceptacji umowy przez klienta ( wpłata zadatku)
  Sklep produkuje mebel zgodnie z umową, jeżeli jednak są w niej błędy wynikające z winy klienta ( zły kolor, wymiary ) to towar zostaje wyprodukowany jak wyżej i za te błędy ponosi odpowiedzialność klient.
 10. ) Wszystkie zdjęcia znajdujące się na stronie www.vintagehome.com.pl są własnością sklepu i przedstawiają oferowane produkty . Z uwagi na specyfikę materiału na jakim pracujemy ( drewno ) zdjęcia mają charakter poglądowy - mebel który przyjedzie do klienta nie bedzie miał takiego samego usłojenia ,ponieważ natura tego nie przewidziała .

§7. REKLAMACJE

 1. Sklep odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży produktu zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.). Klient ma prawo zgłosić niezgodność towaru z umową w ciągu 2 lat od daty wydania towaru, o ile w terminie 2 miesięcy od dnia w którym stwierdził niezgodność towaru z umową poinformuje pisemnie Sklep o stwierdzonej niezgodności.
 2. Reklamacje należy składać pisemnie na adres:
  Vintage Home
  ul.Bartosza 50 a
  63-400 Ostów Wlkp.
 3. Do reklamowanego produktu należy dołączyć opis reklamacji oraz podać nr umowy i kopię paragonu /fakturę zakupu . Sklep w ciągu 14 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 4. Klient zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep Internetowy naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty przesłania reklamowanego towaru ponosi Klient.
 5. Sklep Vintage Home nie uznaje reklamacji na procesy naturalne dla drewna tj. puszczanie soków lub pękanie drewna wzdłuż usłojenia.

§8. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez sklep Państwa danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. Klient sklepu www.vintagehome.com.pl ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Dane teleadresowe udostępniane są firmie kurierskiej jedynie w celu dostarczenia zamówionego towaru.

§9. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Vintage Home nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Sklep dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego www.vintagehome.com.pl były na najwyższym poziomie, jednakże sklep nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub towaru lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.
 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).
 5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z pózn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z pózn. zm.). 

Regulamin obowiązujący do 24.12.2017 r.

I. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW

   1. Strona „VintageHome.com.pl" zwana dalej „sklepem internetowym VintageHome.com.pl” - jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest fima Madajka Art z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim ,ul Bartosza 50 a, 63-420 Ostrów Wlkp., NIP 622-229-23-51 
   2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci WWW. Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem „sklepu internetowego VintageHome.com.pl” są realizowane tylko na terenie Polski. Stroną dokonującą zakupów w „sklepie internetowym Vintage Home" może być tylko pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych.
   3. Podane na stronach sklepu Vintage Home ceny obowiązujące w dniu złożenia zamówienia obowiązują od dnia złożenia zamówienia do dnia jego realizacji.Ceny są stałe tylko dla produktów produkowanych masowo, dla mebli na zamówienie cena jest ustalana indywidualnie .
   4. Wszystkie ceny na towary w sklepie Vintage Home podawane są w złotych polskich i są cenami brutto.
   5. Każdy towar ma określoną dostępność, gdy termin realizacji zamówienia wykracza poza określony na stronie, sklep Vintage Home zastrzega sobie prawo uzgodnienia z Klientem nowego terminu realizacji, zmiany lub anulowania zamówienia.
   6. Zamówienia na towary są składane przez Klientów na stronach internetowych sklepu Vintage Home poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza. Obsługa sklepu spisuje umowę na zamawiane meble, w której jasno określone zostają zasady zlożenia zamówienia oraz finalizacji zakupu. 
   7. Procedura realizacji złożonego zamówienia rozpoczyna się w momencie, gdy Klient potwierdzi swoje zamówienie oraz ureguluje zaliczkę za towar ( liczy się termin wpływu pieniędzy na konto sklepu internetowego). Kwota musi się znaleźć na koncie sklepu internetowego Vintage Home nie później niż po 7-miu dniach od daty złożenia zamówienia.W przypadku zamówienia mebla na zamówinie klient zobowiązany jest do wpłacenia zaliczki w wysokości min.200 zł na poczet produkowanych mebli, zaliczka jest bezzwrotna w chwili wycofania się z zamówienia. Meble wysyłane są do klientów po zaksięgowaniu wpłaty na koncie sklepu Vintage Home. Nie wysyłamy towaru na potwierdzenia bankowe
   8. W przypadku złożenia lub potwierdzenia przez Klienta złożonego zamówienia w dzień wolny od pracy bieg wyżej określonego terminu rozpoczyna się w najbliższym dniu roboczym.
   9. Meble dostarczane są do Klienta transportem firmowym lub firmą spedycyjną, chyba że Klient życzy sobie inaczej. W takim przypadku osoba z Biura Obsługi Klienta bezpośrednio kontaktuje się w celu umówienia terminu odbioru.
   10. Koszty oraz terminy dostaw ustalane są indywidualnie 
   11. Sklep Vintage Home wystawia zawsze dowód zakupu który jest w przesyłce i jest podstawą do ewentualnych reklamacji 
   12. Sklep internetowy Vintage Home nie ponosi odpowiedzialności w wypadku nieprawidłowości popełnionych przez składającego w formularzu zamówienia w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata.
   13. W przypadku mebli w/g własnych projektów Sklep internetowy Vintage Home nie ponosi odpowidzialności za końcowy wygląd mebla
   14. W przypadku mebli na zamówienie, kupujacy ma obowiązek zapłaty i odbioru mebli do 7 dni po otrzymaniu informacji ,że towar jest gotowy do wysyłki. Każdy klient dostaje drogą mailową zdjęcia swoich mebli i ma obowiązek wpłaty do 7 dni kwoty z umowy na podane w umowie konto . Termin zapłaty nie może przekroczyć daty dostawy .Odbiór osobisty do 7 dni od otrzymania informacji że meble są gotowe .W przypadku uchylania się od zobowiązań sklep Vintage Home uznaje umowę za zerwaną i postępuje jak w przypadku rezygnacji z zamówienia.
     

II. ZWROTY ( prawo odstąpienia od umowy)

   1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o "Ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz.U. nr 22 poz. 271 z 2000 roku z późn. zm.). Klient ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od odebrania przesyłki. Klient ponosi koszt zwrotu.
   2. Zwrot jest możliwy wyłącznie, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób uszkodzony.
   3. Zwrotom podlegają tylko produkty nowe, w oryginalnym ,nie uszkodzonym opakowaniu- meble produkowane na zamówienie oraz antyki i stare przedmioty nie podlegają zwrotom
   4. Towar przedstawiany na stronach „sklepu internetowego Vintage Home jako komplet, należy odesłać w całości.
   5. Zwroty będą realizowane na podstawie zamieszczonego na stronie internetowej, wypełnionego we właściwy sposób formularza zwrotu. 
   6. W pisemnym, podpisanym przez klienta oświadczeniu zwrotu należy podać:

    - numer umowy 
    - dokładny adres (ulica, numer domu, kod, miejscowość) 
    - nazwę, numery, ilość, towarów, które są zwracane 
    - jeśli istnieje konkretny powód zwrotu prosimy go podać, informacje na temat opakowania, stanu mebli 
    - numer konta bankowego, jeśli Klient będzie chciał by ewentualny zwrot pieniędzy został dokonany przelewem 
    - skan dowodu zakupu 
     
   7. Właściciel sklepu gwarantuje Klientowi zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze za zwrócony towar zostaną wysłane przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta do 14 dni od rozpatrzenia oświadczenia zwrotu towaru